Podpoř svou transformaci skrze oltář a nástěnku vizí

17.01.2023

Oltáře a nástěnky vizí si tvořím už pár let. Ale až poslední dobou to dělám s vědomým nastavením sebe sama v celé své opravdovosti. Pokud totiž vytvoříš třeba takový vission board, který nejde úplně od srdce nebo posílá nejasnou či dvojznačnou zprávu, buď si jistý/á, že ti to vesmír do puntíku splní.


Nejasná zpráva k vesmíru

Pojďme si říct, že i nejasný krok může být skvělou příležitostí si vyzkoušet, jak taková nástěnka nebo oltář podporují tvojí osobní vizi. Nekompromisně totiž otestují autenticitu. Když mám vlastnoručně vytvořenou nástěnku a následně se mi dějí věci, které vyhodnotím jako náročné, nechtěné, zlé apod., tak je dobré se na ní znovu podívat a dát si reflexi: Co na ní skutečně vidím? Je tam jasná zpráva? Není tam náhodou zvýrazněno přesně to, co se mi za poslední měsíc(e), rok děje? Vlastně to funguje jako takový nakumulovaný deník. Odstupem si také můžeš číst svá slova, vnímat, jak si přemýšlel/a, když si je psal/a, a kam si se za tu dobu posunul/a.


Kdybych si vyhodnotila svojí situaci. Minulý rok jsem můj oltář, manifestaci mě samotné, zmenšila na malý stolek, jako bych si sama nedávala dostatek prostoru. Zobrazení partnerství na mé nástěnce vizí ukazovalo přesně to, co se mi za poslední rok neustále opakovalo a co jsem opravdu nechtěla. A abych nemluvila jen o těch náročných věcech, tak tam také bylo spousta úspěchů v pracovním světě, nalezení rovnováhy v rodině, posílení vztahu k přírodě a duchovnu, a hlavně nalezení vlastní komunity - mého kmene. Nalezla jsem znovu vztah k tantře, tanci a mindfulness a ohromně posílila svou ženskou intuici. Takže za mě - když se to na konci roku sečetlo, dostala jsem férový výsledek.


Setkání s vlastními stíny

Když jsem se tak na mou starou nástěnku zadívala, objevila jsem svoje stíny, se kterým jsem se tak moc potřebovala seznámit. A tak se skutečně celý rok dělo. Namalovala jsem si svou vlastní cestu k autenticitě. Hodně dlouho jsem určitá témata odsouvala, nedostatečně dotáhla nebo prožila, spíše jsem je prodýchávala a tzv. čistila a říkala si: Jó dobrý, jsi silná! To dáš!


Prdlajs! Dokud se nedostaneš opravdu do hloubky, dokud si nevyřešíš svá zranění a nesetkáš se se svými stíny, budeš se neustále nacházet v cyklu a budou tě ovládat nevědomé programy. Doporučuji vymáchat se v těch sračkách intenzivně a dopřát si pak příležitost vystavět si nové hodnoty, přátelství i životní cíle. Neznamená to, že si úplně všechno zbořím, ale minimálně vše protřídím. Nesloužící odnesu do tříděného odpadu, s úctou se s tím rozloučím třeba v rámci nějakého rituálu a nové přizvu do svého života.


Tím chci tedy říct, že i tato pokřivená nástěnka dávala smysl. Potřebovala jsem přesně tuto cestu, abych mohla nalézt novou. Píšu to proto, protože nemá smysl se při tvoření snažit o dokonalost. Pokud malujete a ruka vás vede určitým směrem, který se vám nezdá, ale vám to nedá, to tak stejně namalovat, nenuťte se. Udělejte to přesně tak, jak vás ruka vede. A uvidíte, co se stane...


Jak tedy začít?

Začni tím, že se dostaneš jakýmkoliv způsobem do stavu tady a teď. Někdo zkusí meditaci, jógu, sport, procházku se psem, saunu, tanec, vychutnání oblíbeného jídla. Pociť flow, kdy jen plyneš. Paradox je, že se do něj nesmíš snažit dostat, protože tak se do něj nikdy nedostaneš :D. Potřebuješ v něm prostě být. Proto zvol nějakou oblíbenou činnost. Připrav si před tím velkou čtvrtku, barvy, výstřižky, cokoliv tě napadne, že využiješ na svou nástěnku. A když přijde flow, tak se toho chop.


Můj proces probíhá hodně skrze sebekoučování. Jakmile jsem ve správném naladění, nadechnu se a kladu si otázky:

  • Co jsou má témata, oblasti, které jsou pro mě podstatné? - nástěnku pak můžeš rozdělit na dané oblasti, lépe tak komunikuješ svůj záměr
  • Co chci v daných tématech docílit? - namaluj přesně to, jakoby to už bylo před tebou hotové, použij intuitivní barvy a materiály, využij motta, hesla, symboly, inspiruj se druhými, pokud potřebuješ
  • Je tam skutečně vše? - podívej se na nástěnku z nadhledu a prociť jí, pokud mluví skrze srdce, bude plnit ten správný záměr


V případě oltáře je to komplexnější, protože na něm chceš mít silné předměty. Je možné, že je budeš vybírat déle dopředu. Dopřej si čas. Na mém oltáři nalezneš např. mnoho buddhistických a hinduistických předmětů, o kterých jsem si nejprve něco přečetla, abych znala jejich záměr. A pokud ke mně promlouvaly, mířily na můj oltář. Některé jsem si přivezla z daleka a mají pro mě zvláštní význam. Jiné jsem dostala darem. Jsou tam symboly lásky, té mateřské i partnerské a dvě znázornění Ganeši, indického boha se sloní hlavou, který pomáhá překonávat překážky a zobrazuje věrnost, inteligenci a sílu. Oltář tedy slouží spíše jako jakási energetická podpora mých záměrů z nástěnky. Nově jsem na něj dala květiny, které mi symbolizují přírodu a krásu. To vše doplňuje kopa svíček, některé jsou úplně obyčejné, jiné jsou energeticky laděné do témat, která jsou součástí nástěnky i oltáře.


Najděte si svou cestu

Ať už se pustíš do oltáře nebo nástěnky, buď v tom svojský/á, buď autentický/á tak, jak to v současnosti nejlépe dokážeš. S odstupem času, až se na své výtvory podíváš, budeš vědět, kam se pustíš na své cestě příště. A v tom je to jedinečné kouzlo nástěnek a oltářů - nádherně nás drží na cestě k vlastnímu sebeuvědomění a využití potenciálu.